Seniors react to their Freshman photos

Jacob Morss and Kinta Kail

Photos courtesy of Liz Harp